Backups

Er worden dagelijks backups gemaakt van uw files en databases. Deze worden een week bewaard. Dat neemt niet weg dat u zorgvuldig met uw gegevens moet omgaan en dat het loont om ook zelf een reservekopie bij te houden!